Continental du Sud
Integritetspolicy

Innehåll

 1. Vad innehåller vår integritetspolicy?
 2. När samlar vi in personuppgifter?
 3. När, varför och vilka personuppgifter samlar vi in?
 4. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
 5. Hur skyddar vi dina uppgifter?
 6. Sociala medier och cookies
 7. Dina rättigheter
 8. Klagan till tillsynsmyndighet
 9. Kontakta oss
 1. Vad innehåller vår integritetspolicy?
  På Continental du Sud vill vi att dina besök hos oss ska präglas av lugn, trygghet och tid för miljöombyte bort från vardagens måsten eller påtryckningar. Som vi värnar om ditt välbefinnande här, värnar vi om att dina personuppgifter behandlas korrekt och tryggt.Ansvarig för de uppgifter du lämnar till oss är: Continental du Sud (org. nr. 556532-2202) Hamngatan 13, 271 43 Ystad.I enlighet med GDPR I vår integritetspolicy har vi samlat all information kring hur vi hanterar dina uppgifter. Du kan läsa om vilka uppgifter vi samlar in, när och varför vi samlar in dem samt hur länge vi sparar dem. Mer ingående kan du också läsa hur vi skyddar dina uppgifter samt hur vi förhåller oss till sociala medier och cookies.
  Avslutningsvis kan du läsa om dina rättigheter och hur du enklast gör för att kontakta oss med frågor eller önskemål.
 2. När samlar vi in dina personuppgifter?
  För att vi ska kunna fullfölja dina förfrågningar och bokningar behöver vi samla in vissa uppgifter från dig. Uppgifter vi behöver samla in vid dessa tillfällen är bland annat fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, besöks- och bokningshistorik och andra uppgifter du kan komma att lämna via telefon eller e-post.
  I vissa fall förbehåller vi oss att hämta kompletterande information från tredje part, som adressuppdatering vid flytt.
 3. När, varför och vilka personuppgifter samlar vi in?
  All information som kan kopplas till dig som person, är en personuppgift. I det här avsnittet får du en översikt över vilka uppgifter vi behöver vid olika tillfällen.

  1. Vid bokning av hotellrum eller evenemang
   Uppgifter vi behandlar i samband med bokningar av hotellrum eller evenemang är
   – Namn
   – Personnummer
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Betalinformation (t.ex. kortnummer, transaktionstidpunkt, kortinnehavare)
   – Betalningsformation
   – Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
   – Orderinformation
   – Korrespondens
   Med laglig grund i
   – Fullgörande av köpeavtal. Vi behöver samla in de här personuppgifterna för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt dina önskemål.
   Lagringstid
   – Vi sparar dina uppgifter till dess att din vistelse hos oss är över samt att din betalning gått igenom. Dessutom sparar vi dina uppgifter i 36 månader för eventuella reklamationer samt för att kunna erbjuda liknande tjänster till förmånligare priser framöver. Om du i samband med din bokning eller besök gett ditt samtycke att låta oss spara eller använda dina uppgifter längre, gör vi det tills du meddelar att du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter.
  2. Vid hantering av förfrågningar och offerter
   Uppgifter vi behandlar i samband med förfrågningar och offerter är
   – Namn
   – Personnummer
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Korrespondens
   – Uppgift om eventuellt fel/klagomål
   Med laglig grund i
   – Berättigat intresse. Vi behöver hantera och spara de här uppgifterna för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse vid förfrågningar och offerter.
   Lagringstid
   – Vi behandlar uppgifterna till dess att din förfrågan avslutats. Dessutom sparar vi dina uppgifter i 36 månader för eventuella reklamationer samt för att kunna erbjuda liknande tjänster till förmånligare priser framöver. Om du i samband med din bokning eller besök gett ditt samtycke att låta oss spara eller använda dina uppgifter längre, gör vi det tills du meddelar att du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter.
  3. Vid deltagande i tävlingar eller event
   Uppgifter vi behandlar i samband med tävlingar eller event
   – Namn
   – Personnummer eller ålder
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Uppgifter lämnade som tävlingsbidrag
   – Uppgifter lämnade vid event
   Med laglig grund i
   – Berättigat intresse. Vi behöver kunna behandla de här uppgifterna för att hantera ditt deltagande i tävlingar eller event.
   Lagringstid
   – Vi sparar dina uppgifter i 36 månader från det att vi samlat in dem.
  4. Vid marknadsföring
   Uppgifter vi behandlar i samband med marknadsföring
   – Namn
   – Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
   – Ålder
   – Köp- och användarhistorik
   Med laglig grund i
   – Intresseavvägning. Vi vill alltid kunna ge dig som prenumererar på nyhetsbrev eller besöker våra digitala kanaler de bäst anpassade erbjudandena.
   Lagringstid
   – Så länge du fortfarande vill