Konferenslokaler

BIOSKOLSITTNINGU-SITTNINGÖARSTYRELSESITTNING
GRÖNA7042325024
GALLERIET3628162515
KAJUTAN17
ITALIENSKA8

Bokningar & Försäljning

Aaron Persson
E. konferens@hotellcontinental.se
T. 0411-137 02

Louise Torsvik
E. konferens@hotellcontinental.se
T. 0411-137 02