Konferenslokaler

BIOSKOLSITTNINGU-SITTNINGÖARSTYRELSESITTNING
GRÖNA70413148
GALLERIET38282426
KAJUTAN20
ITALIENSKA8

Bokningar & Försäljning

Aaron Persson, Konferensansvarig
E. aaron@hotellcontinental.se
T. 072-854 45 83

Sanna Åberg, Konferensansvarig
E. sanna@hotellcontinental.se
T. 0411-137 00