Svanenmärkt

Vi är mycket stolta över att presentera att Hotell Continental du Sud är Svanenmärkt.

Vi tänker på miljön och gör vårt bästa för att ta hänsyn till den i allt vi gör, både för vår egen skull, våra gästers och för kommande generationer.

Att tänka klimatsmart, att jobba på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt, är viktigt för oss alla. Vi som jobbar på Hotell Continental du Sud utvecklar verksamheten med fokus på hållbarhet i alla led. Vi ser till så att alla inköp och val som görs inte påverkar miljön negativt, allt från inköp av livsmedel till inköp av kemikalier.

Vi gör vår verksamhet mer hållbar samt inspirerar och motiverar våra gäster att minska sin miljöpåverkan.

Om Svanen

Miljömärkningen Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Miljömärkning Sverige driver arbetet i Sverige på regeringens uppdrag. Miljömärkning Sverige ansvarar också för EU:s officiella miljömärke EU-Blomman. Verksamheten drivs utan bransch- eller vinstintresse. Alla Svanenmärkta produkter och kriterier finns på www.svanen.nu.