Konferens enkät

Har ni varit hos oss på konferens?
Vi skulle uppskatta om ni hade möjlighet att svara på en kort enkät (8 frågor)
Varmt välkomna tillbaka!